Notícies del lloc

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)

Cursos disponibles

La plataforma Classroom és la més utilitzada en l'àmbit educatiu i, per poder extreure tots els seus beneficis, cal potenciar la nostra competència digital docent, que es defineix com el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i destreses relacionades amb l'ús de la tecnologia, aplicada als contextos i processos educatius.

Per a això es presenta el següent Curs pràctic que té com a objectiu principal extreure tots els beneficis que ens brinda la plataforma virtual Classroom per a la creació de les nostres activitats interactives.


Aquest curs formatiu té l’esperit de posar a l’abast dels docents idees i eines per dur a terme una metodologia significativa a l’aula.
Aquesta innovadora tendència, és ja un èxit en moltes escoles i instituts catalans, que han decidit deixar de fer servir els llibres de text i
partir de la realitat i interessos dels seus alumnes.

És un curs que ens permet conèixer aquesta forma de treballar, que ens obre noves vies per millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge, i ens dóna eines per treballar de forma significativa, a partir de problemes reals i quotidians, organitzant-se amb diverses
fórmules (racons multinivell, centres d’interès, tallers, ambients, projecte, treball d’aula, sortides pedagògiques, etc.) i de forma més
manipulativa i vivencial.

Cada sessió es partirà d’un tema referent a la metodologia significativa. S’inclouran diferents articles,vídeos que ens faran reflexionar i aprofundir en les idees més rellevants per a treballar amb aquesta metodologia.
Després de cada lectura o visionat de vídeos es plantejarà exposar les opinions personals del tema tractat en cada bloc i compartir les opinions amb la resta d’alumnes del curs. En alguns blocs es demanarà respondre a qüestionaris i fer tasques individuals.
Com avaluació del curs, al darrer bloc, caldrà presentar un projecte final on s’aplicaran algunes de les eines exposades en els diferents blocs..

El curs estarà impartit per una mestra amb anys d’experiència en aquesta metodologia. També imparteix formació de matemàtiques manipulatives del AraMAT-CESIRE.

El curs serà d’utilitat per aquells docents que volen deslligar-se una mica dels llibres de text i connectar amb la realitat de cada xiquet, fer-los descobrir un munt d’aprenentatges de forma més motivadora. Unes experiències i una forma de treballar que després podran dur a la pràctica a les seves pròpies aules.

La plataforma Classroom és la més utilitzada en l'àmbit educatiu i, per poder extreure tots els seus beneficis, cal potenciar la nostra competència digital docent, que es defineix com el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i destreses relacionades amb l'ús de la tecnologia, aplicada als contextos i processos educatius.

Per a això es presenta el següent Curs pràctic que té com a objectiu principal extreure tots els beneficis que ens brinda la plataforma virtual Classroom per a la creació de les nostres activitats interactives.