Notícies del lloc

(Encara no s'han enviat notícies)

Cursos disponibles

La plataforma Classroom és la més utilitzada en l'àmbit educatiu i, per poder extreure tots els seus beneficis, cal potenciar la nostra competència digital docent, que es defineix com el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i destreses relacionades amb l'ús de la tecnologia, aplicada als contextos i processos educatius.

Per a això es presenta el següent Curs pràctic que té com a objectiu principal extreure tots els beneficis que ens brinda la plataforma virtual Moodle per a la creació de les nostres activitats interactives.